Back
Titel: FÖRSVINNANDEN/DISAPPEARANCES Foto: GUSTAF KARLSSON Efterord: SVEN-OLOV WALLENSTEIN Förlag: BLYERTS DESIGN Upplaga: 1.000 exemplar ISBN 978-91-977568-0-8 Utgivningsdatum: 30 september 2009 ---------------------------------------------------------------------------- I en serie om tretton bilder har fotografen Gustaf Karlsson fångat åtta byggnader i deras sista tid som fysiskt existerande. Känslan som förmedlas är påtagligt ödesmättad och det verkar nästan som om byggnaderna själva vet om vilket öde de är på väg att gå till mötes. Vid utgivningen av denna bok finns endast två av de åtta byggnaderna kvar. I efterordet skriver filosofen/konstteoretikern Sven-Olov Wallenstein bland annat om att bokens byggnader låter sitt inre träda fram som i en anatomisk teater och att åldrandet alltid är inskrivet i byggnaderna i egenskap av det som kommer att överta dem etc. Boken innehåller även ett index med korta fakta angående byggnaderna såsom existensår och verksamhetstyp. ---------------------------------------------------------------------------- Bokreleasen kommer att äga rum - tisdag 29 september 2009 kl 18-20 - hos bokhandeln Konst-ig, Åsögatan 124, Stockholm. Alla är välkomna. ---------------------------------------------------------------------------- För pressbilder, frågor angående boken eller om ni önskar komma i kontakt med Gustaf Karlsson vänligen maila till gustaf@blyertsdesign.se eller ring på mobilnr 070-7691602.